Αρχική σελίδα
Παραγγελίες
Κατάλογος
Προσφορές
Ιστορικό
Iris
Επικοινωνία
 
Κωδικός
 
 
ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωδαισία τ. Ι: Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμών
ISBN:978-960-343-328-6 33,93 €
ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωδαισία τ. ΙΙ: Αποτυπώσεις - Χαράξεις τεχνικών έργων
ISBN:978-960-343-342-2 33,39 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Θερμομόνωση κτιρίων
ISBN:978-960-343-252-4 16,17 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Μαθήματα Οικοδομικής τ. 2
ISBN:978-960-343-062-9 0,00 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Σημειώσεις Οικοδομικής τ. 1+ Συμπλήρωμα
ISBN:960-343-100-243 12,44 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΞΑΡΛΗ ΚΛΕΙΩ
Ενεργειακός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά συστήματα κτιρίων. Δομική Φυσική ΙΙ
ISBN:978-960-343-330-9 17,64 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΥΣΑΤΙΣ
Δίκτυα και πολιτική οργάνωσης του οικουμενικού Ελληνισμού
ISBN:978-960-343-440-5 7,77 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΥΣΑΤΙΣ
Πολιτική αστικής γης
ISBN:978-960-343-929-5 13,19 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΥΣΑΤΙΣ
Η Επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσα της Ελλάδος
ISBN:978-960-343-332-3 6,23 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΥΣΑΤΙΣ
Πόλη και πολεοδομία στην πρώην Σοβιετική Ένωση
ISBN:978-960-343-283-8 17,73 €
  << 1 2 3 4 5 >> 
Αρχική σελίδα / Κατάλογος
 
Τελευταία ενημέρωση (UTC) : 12/4/2012 11:01:55 πμ
© Copyright 2007 - 2021 - Όροι Χρήσης - Δήλωση εμπιστευτικότητας
Powered by CMEASY
Είσοδος