Αρχική σελίδα
Παραγγελίες
Κατάλογος
Προσφορές
Ιστορικό
Iris
Επικοινωνία
 
Κωδικός
 
 
ΚΑΨΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Μουσική και διαθεματικότητα: Η μουσική στα μη μουσικά σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου, τομ. 31
ISBN:978-960-467-110-6 13,40 €
ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τα δικαιώματα του ανθρώπου στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια της νεοελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Χριστιανοπαιδαγωγική Προσέγγιση, τομ. 17
ISBN:978-960-343-706-2 13,23 €
ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Το μάθημα των Θρησκευτικών στη μέση εκπαίδευση κατά την πεντηκονταετία 1932-1982 (νέα έκδοση), τομ. 2
ISBN:978-960-343-233-3 11,20 €
ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διδακτική των Θρησκευτικών, τομ. 5
ISBN:978-960-343-077-3 10,89 €
ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση (Β΄ έκδοση), τομ. 4
ISBN:978-960-343-773-4 18,52 €
ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο δάσκαλος και η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των μαθητών του Δημοτικού σχολείου – Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, τομ. 8
ISBN:978-960-343-395-8 7,77 €
ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Θεολόγος καθηγητής και η επιστημονική και ψυχοπαιδαγωγική του κατάρτιση, τομ. 3
ISBN:978-960-343-243-2 9,33 €
ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Το μάθημα των Θρησκευτικών στη μέση εκπαίδευση (1833-1932) (νέα έκδοση), τομ. 1
ISBN:978-960-343-054-4 11,20 €
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ
Η εκπαίδευση στη Βόρεια Ήπειρο κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, τομ. 26 Δ/Μ
ISBN:978-960-467-035-2 58,02 €
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Η Εκπαίδευση των Αρωμούνων στη Δυτική Μακεδονία κατά τα ύστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας (Μικρό σχήμα), τομ. 13
ISBN:960-343-100-391 28,00 €
  << 1 2 3 4 >> 
Αρχική σελίδα / Κατάλογος
 
Τελευταία ενημέρωση (UTC) : 12/4/2012 11:01:55 πμ
© Copyright 2007 - 2021 - Όροι Χρήσης - Δήλωση εμπιστευτικότητας
Powered by CMEASY
Είσοδος