Αρχική σελίδα
Παραγγελίες
Κατάλογος
Προσφορές
Ιστορικό
Iris
Επικοινωνία
 
Κωδικός
 
 
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θεοφανώ. Η Κασσιανή του Πόντου
ISBN:978-960-343-591-4 11,20 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ξυνωρίς ήτοι Βιογραφίαι των Αοιδίμων και μεγίστων ευεργετών: της επαρχίας Χαλδίας Γεωργίου Κ. Παπαδόπουλου-Κυριακίδου και Γερβασίου Α. Σουμελίδου Πρ. Μητρ. Χαλδίας και πραγματείαι περί του εν Αργυρουπόλει μεγαλουργού οίκου των "Σαρασίτων"
ISBN:978-960-343-562-4 9,95 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Ελληνομνήμων του Πόντου Δ/Μ
ISBN:978-960-343-908-0 26,37 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Κυριακίδης
ISBN:978-960-343-567-9 2,65 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επί των Οχθών του Πυξίτου. Ερωτικόν, Βουκολικόν, Ηθογραφικόν Μυθιστόρημα εκ του Βίου των Ελλήνων του Πόντου
ISBN:978-960-343-594-5 6,23 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι αρχιμεταλλουργοί του Πόντου και το εθνικόν έργον αυτών μετά παραρτήματος. Τα ανέκδοτα των ουσταπασίδων.
ISBN:978-960-343-565-5 7,77 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τα Φυτίανα: ήτοι Ιστορία μιας ευάνδρου κώμης εν Χαλδία
ISBN:978-960-343-566-2 6,23 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι μεγάλοι Κομνηνοί ήτοι η Ιστορία της από του 1204-1461 εν Τραπεζούντι αυτοκρατορίας αυτών
ISBN:978-960-343-569-3 6,23 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ποντιακά Ιστορικά Ανάλεκτα
ISBN:978-960-343-564-8 6,23 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ποντιακαί Αναμνήσεις
ISBN:000-2111 6,86 €
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >> 
Αρχική σελίδα / Κατάλογος
 
Τελευταία ενημέρωση (UTC) : 12/4/2012 11:01:55 πμ
© Copyright 2007 - 2021 - Όροι Χρήσης - Δήλωση εμπιστευτικότητας
Powered by CMEASY
Είσοδος