Αρχική σελίδα
Παραγγελίες
Κατάλογος
Προσφορές
Ιστορικό
Iris
Επικοινωνία
 
Κωδικός
 
 
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τα επίχειρα της κακίας ή το τέλος του Κερασούντιου κακούργου Τοπάλ Οσμάν (Ιστορικόν Δοκίμιον)
ISBN:978-960-343-568-6 2,65 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το Εαρινόν Ρόδον: ήτοι Ιστορία Βασιλίσσης Μαρίας Γκιούλ Μπαχάρ της Λιβεραίας μεθ' υπομνήματος περί Γαβράδων
ISBN:978-960-343-563-1 7,77 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αι βιβλιοθήκαι της Χαλδίας. Ήτοι λεπτομερείς περιγραφικοί κατάλογοι των εν αυτή βιβλιοθηκών μετά παραρτήματος ιστορικών και περιγραφικών σημειώσεων μεμβρανικών τινών βιβλίων Δ/Μ
ISBN:978-960-467-104-5 18,62 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο πνευματικός φάρος της επαρχίας Χαλδίας ήτοι η ιστορία του ελληνικού φροντιστηρίου της Αργυροπόλεως του Πόντου και εν παραρτήματι η ιστορία του ελληνικού παρθεναγωγείου της Αργυροπόλεως
ISBN:978-960-467-480-0 10,55 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δέκα Ποντιακά Ηθογραφικά Διηγήματα (και εις Ποντιακόν Γλωσσικόν Ιδίωμα)
ISBN:978-960-343-598-3 4,66 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν των χωρίων κωμοπόλεων και πόλεων Χαλδίας. (Αντιβολή, υπομνηματισμοί, παρατηρήσεις, γλωσσάριο: Διαμαντής Λαζαρίδης)
ISBN:978-960-343-729-1 18,03 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το Προσκυνητάριον ήτοι Ιστορία των κατά την Χαλδίαν Θείων Ιερών και Σεβάσμιων Μονών
ISBN:978-960-343-642-3 13,25 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τα εν Χαλδία επίσημα γράμματα ήτοι συλλογή εκατόν τεσσαράκοντα τριών αντιγράφων χρυσοβούλλων, σιγιλλίων κ.λπ. Εγγράφων αθροισθέντων εκ των εν τη επαρχία Χαλδίας Βιβλιοθηκών
ISBN:978-960-467-159-5 50,00 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ελληνίδες Σουλτάναι
ISBN:978-960-343-589-1 6,85 €
ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Η Εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου
ISBN:978-960-343-492-4 9,33 €
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >> 
Αρχική σελίδα / Κατάλογος
 
Τελευταία ενημέρωση (UTC) : 12/4/2012 11:01:55 πμ
© Copyright 2007 - 2021 - Όροι Χρήσης - Δήλωση εμπιστευτικότητας
Powered by CMEASY
Είσοδος